VaellusKalastus

 

   

Ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet

Suomalaiset jokamiehenoikeudet antavat oikeuden käyttää luontoa korvauksetta ja riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja. Luonnossa liikkujilla on myös velvollisuuksia.

Sallittua on:
 • Liikkua jalkaisin, hiihtäen tai pyöräillen vahinkoa aiheuttamatta.
 • Oleskella tilapäisesti siellä, missä saa liikkuakin (esim. yöpyä teltassa riittävän etäällä asumuksesta. Usean päivän leiriytymiseen pitää olla maanomistajan lupa).
 • Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja sieltä, missä liikkuminen on sallittua.
 • Onkia ja pilkkiä.
 • Kulkea, uida ja peseytyä vesistöissä, ankkuroitua tilapäisesti sekä nousta rannalle.
 • Ottaa vettä tai jäätä järvestä, joesta ja lähteestä, joka ei ole maanomistajan käytössä.
 • Käyttää retkikeitintä tai vastaavaa maasta eristettyä laitetta.
 • Kulkea tilapäisesti yksityisteillä ratsain, jalkaisin tai polkupyörällä.
Kiellettyä on:
 • Aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille.
 • Liikkua pihamaalla ja pelloilla, istutuksilla ja taimikoissa, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta (esim. kesällä pellot on kierrettävä, portit ja veräjät on suljettava).
 • Häiritä tai vahingoittaa eläimiä, lintujen pesiä ja poikasia. Lintujen pesimäalueilla ei pitäisi liikkua huhtikuun alusta heinäkuun puoliväliin.
 • Kaataa tai vahingoittaa puita, taittaa oksia, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, käpyjä, kuorta, tuohta, lehtiä, pihkaa tai juuria. Kiellettyä on sammalen, jäkälän, turpeen, mullan, saven, hiekan, soran ja kivien ottaminen.
 • Tehdä nuotiota tai avotulta toisen maalle luvatta, ellei tulentekoon ole pakottavaa tarvetta (esim. eksyminen).
 • Sytyttää avotulta edes maanomistajan luvalla, jos palovaara on ilmeinen. Nuotiot ja savukkeet on sammutettava huolellisesti. Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kokonaan kielletty!
 • Leiriytyä liian lähelle asumusta.
 • Roskata ympäristöä.

 
©2004 PK Media Service Oy