VaellusKalastus

 

   

Kansallispuistoissa eri säännöt

Jokamiehenoikeudet eivät sellaisenaan ole voimassa kansallis- ja luonnonpuistoissa. Liikkumisesta, leiriytymisestä ja luonnontuotteiden ottamisesta määrätään puiston järjestyssäännössä. Ne löytyvät jokaisen puiston opastuspaikoista, esitteistä ja nettiosoitteesta www.luontoon.fi.
  • Pääsääntö on, että kansallispuistoissa saa liikkua jalan, hiihtäen, polkupyörällä sille osoitetuilla reiteillä, soutaen tai meloen. Luonnonpuistoissa liikkuminen on sallittu vain merkityillä poluilla.
  • Koirien ja kissojen päästäminen irralleen puistoon on kielletty.
  • Moottoriajoneuvojen käyttö on kielletty liikenteelle avointen teiden ulkopuolella.
  • Useissa kansallispuistoissa on rajoitusosia, joilla liikkuminen on kielletty merkittyjen polkujen ulkopuolella järjestyssäännössä määrättynä aikana, esim. Patvinsuolla 1.3. – 10.7. Maihinnousua on rajoitettu saimaannorpan vuoksi Koloveden kansallispuistossa.
  • Leiriytyminen ja tulenteko on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.
  • Kansallispuistoissa saa marjastaa ja sienestää vapaasti, elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.
  • Koivusuon luonnonpuistossa on Ilomantsin kunnan vakinaisilla asukkailla tämä oikeus liikkumiskiellon estämättä.
  • Onkia ja pilkkiä saa vapaasti liikkumisrajoitusten mukaisesti. Muuhun kalastamiseen tarvitaan lupa.
  • Roskaaminen, kaikenlainen kasvillisuuden vahingoittaminen ja eläinten häiritseminen on kansallis- ja luonnonpuistoissa yhtä sopimatonta kuin muillakin retkeilypoluilla.
  • Metsästys on Pohjois-Karjalan puistoissa kokonaan kielletty. 
©2004 PK Media Service Oy